Co-teaching

Co-teaching is de perfecte coachvorm voor leerkrachten die problemen ervaren in de klas. Deze vorm van één op één begeleiding, waarbij de coach naast de leerkracht in de klas aanwezig is, werkt goed bij leerkrachten die er voor open staan om een spiegel voor te krijgen, om actief naar zichzelf te kijken en on-the-job te ontdekken wat er beter kan. Het gaat om een praktische werkwijze waar gezocht wordt naar handvaten waar de leerkracht direct mee aan de slag kan. In deze vorm zal minder sprake zijn van verdiepende gesprekken met de leerkracht, maar meer van concrete adviezen aan de hand van dagelijkse problematiek om direct in de praktijk toe te passen. Een co- teacher is iemand om samen mee te leren en helpt met zelfreflectie en zelfsturing. De co-teacher kan de leerkracht aan het denken zetten zodat hij zichzelf in beweging kan zetten.

De co-teaching bestaat uit gestructureerde sessies met daarbij duidelijke verwachtingen en doelen waardoor de leerkracht steeds terug kijkt op zijn handelen en het effect op de kinderen in de klas. Dit kan op verschillende vlakken. Te denken aan pedagogisch , didactisch, klassenmanagement, coöperatief werken, feedback geven, reflecteren met de kinderen op proces, doelgericht werken, lesvoorbereiding, grip op de groep krijgen, werken aan een goed klimaat in de klas. Afhankelijk van de problematiek kan gekozen worden voor observerende of assisterende co-coaching waarbij in overleg de rol van de co-teacher wordt bepaald.