Persoonlijke Coaching

In één-op-één gesprekken stellen we individuele coachingsdoelen vast, waarbij we samen kijken naar jouw persoonlijke uitdagingen in en voor de klas. Welke situaties geven je als leerkracht onmacht en wanneer loopt het spaak?

Door samen de precieze probleemvraag te definiëren kijken we naar de mogelijkheden tot verbetering en groei. Het accent zal hierbij liggen op een gedragsverandering bij de leerkracht en het concreet in gebruik nemen van nieuwe vaardigheden die je kan toepassen in de klas of in gesprek met ouders of collega’s. Als je blijft doen wat je deed, zal je immers krijgen wat je kreeg. Door inzicht te krijgen in wat je deed, kan je het patroon waarbinnen je lesgeeft doorbreken en verbeteringen zien. Dit individuele traject kan tevens worden afgerond met co-teaching of video-coaching.