Video-coaching

De cases voor het starten met video-coaching kunnen dezelfde zijn als die voor co-teaching. Het grote voordeel van video-coaching is de laagdrempeligheid. Een leerkracht kan gespannen zijn door het idee dat er een persoon meekijkt in zijn of haar lessen. De camera wordt de eerste minuten opgemerkt, maar zal eerder worden vergeten waardoor de omgeving voor leerkracht en leerlingen zo natuurlijk mogelijk blijft.

Bij het reviewen van de video’s worden er door de coach een aantal cases uitgewerkt waar de leerkracht lering uit kan trekken. De leerkracht zelf kan op zijn of haar beurt ook een aantal punten aangeven waar gezamenlijk met de coach naar wordt teruggekeken. Door vragen te stellen en de interactie tussen de leerkracht en de leerlingen te bestuderen worden technieken opgesteld om de problematiek te behandelen.

Vanuit de eerste opname kunnen weer vervolgdoelen gesteld worden. De vervolgopnames geven zicht op de ontwikkeling van de leerkracht. Het beeld wordt niet alleen ingezet om interactie te analyseren, maar ook als instrument om verandering zichtbaar te maken. Het zien van verandering kan een sterkte stimulans zijn om verder te gaan; het versterkt het competentiegevoel van de leerkracht. Het is niet ongebruikelijk om één of meerdere co-teachingssessies in te bouwen na een video-coachingstraject.

Privacy

Clcoaching zal zorgvuldig omgaan met de video-opnames. De opnames zullen dan ook nooit aan derden getoond worden zonder toestemming van de leerkracht. Op verzoek van de leerkracht kan het materiaal achteraf worden vernietigd.