Voor wie is Clcoaching

Voor veel leerkrachten is het vak al van jongs af aan een roeping. Je start je carrière met verwachtingen, naar jezelf, naar je leerlingen en naar de organisatie waarin je toetreedt. De werkelijkheid is soms anders. De werkdruk is hoog, de klassen zijn groot, werkgroepen en klassenactiviteiten drukken op je agenda en de administratie vraagt zijn tol. Toch blijft het vak van leerkracht het mooiste dat er is! Als je dat gevoel even kwijt bent, dan helpt Clcoaching je om dit gevoel terug te krijgen.

Het is een simpele optelsom: je verwachtingen + je ervaring = je tevredenheid. Als beginnend leerkracht komt er een hoop op je af. Het hebben van de juiste verwachtingen over het vak, over jezelf en je persoonlijke kwaliteiten helpen om die eerste jaren een vliegende start te maken. Een coach kan hierbij helpen. Voor startende leerkrachten is een aantrekkelijke financiële regeling opgesteld binnen de CAO 2015 waarbij duurzame inzetbaarheid van leerkrachten aangemoedigd wordt.

Na een aantal jaar voor de klas ontdek je waar je sterke en minder sterke punten liggen. Clcoaching helpt door middel van reflectie, het definiëren van valkuilen en bestudeert samen met de leerkracht het handelen en gedrag in de klas. Welk effect heeft ingesleten gedrag op leerlingen of collega’s? Cloaching werkt daarom vanuit een combinatie van ervaring op de werkvloer en vakliteratuur. Hierbij staan de volgende aspecten uit het vak centraal: interpersoonlijke ontwikkeling, pedagogische ontwikkeling, vakkennis, didactische vaardigheden, organisatorische skills, de samenwerking met leerkrachtcollega’s en het contact met ouders.

Clcoaching ondersteunt directieleden van scholen. Met een volle agenda, krappe budgetten en strakke deadlines is het begrijpelijk dat de aandacht soms ongewenst verplaatst naar management in plaats van onderwijs. Groei, ontwikkeling en ondersteuning van leerkrachten kan er dan bij in schieten. Clcoaching kan de onderwijsbehoefte van leerkrachten binnen de organisatie onderzoeken. Het in kaart brengen van deze behoeftes kan de basis zijn voor een organisatie breed coachingstraject.

Tarieven

Bekijk tarieven